16.06.2016 г.

Стихотворение на седмицата: За мъничко любов


За мъничко любов избродил бих света,
бих крачил бос, без шапка в утрин синя,


бих крачил в сняг, скрил в мене пролетта,
бих крачил в буря с пеещ дрозд в гръдта.


бих крачил сякаш по роса в пустиня.
За мъничко любов избродил бих света
като слепец, протегнал длан за милостиня.

 - Ярослав Връхлицки

превод: Григор Ленков