17.03.2016 г.

Стихотворение на седмицата: В следващия век
Преминава действителността в недействителност постепенно.
Ще прочетеш буквите, излезли изпод това перо,
и ще го упрекнеш, както мравка - дърво,
за неговата леност.
Помни: хората напускат квартирите само при някой пряк
повод - я наемът скочил, я започнала жилищна криза;
просто бъдещето иска да влиза и излиза
без тях.
Но да вземем съзвездията: според съдебното им досие,
ако светлинната скорост е бедствие,
присъствието им е отсъствие и битието - следствие
на небитие.
С времето уликите стават по-важни от вината, наште дни -
по-забавни от живота; и гласът става огромен
препинателен знак. Макар че от теб никой не чака ни
телескоп, ни дори някакъв спомен.

- Йосиф Бродски

превод: Димитър Калев