7.01.2016 г.

Стихотворение на седмицата: Някъде Другаде

НЯКЪДЕ ДРУГАДЕ

Бих искала да живея Някъде Другаде.
В избродирани ръчно градчета.

Да се срещам с тези
които не идват в света.

Бихме били най-сетне щастливо самотни.
Не би ни чакала никаква спирка.

Никакво пристигане. Никакво заминаване.
Преминаване в музея.

Никакви войни не биха се били за нас.
Никакво човечество. Никаква войска. Нито оръжие.

Смъртта леко опиянена. Би било весело.
В библиотеката многотомно време.

Любовта. Изпаднал в несвяст раздел.
Би ни прелиствала с шепот страниците в сърцата.

- Ева Липска

превод: Вера Деянова