19.11.2015 г.

Стихотворение на седмицата: ***


 

Светът ще стане друг
Човекът ще остане тъжен
Додето не намери в себе си добър приятел
Додето не намери в себе си добра приятелка
Додето не намери в себе си поет или дете

- Витезслав Незвал

превод Григор Ленков