14.10.2015 г.

Конкурс за разказ ти дава възможността да седнеш на шефското място

конкурс за кратък разказ „Ако бях шеф“

Асоциация  СЕНАТОР,  Съюзът  на българските писатели, НЧ „Д-р Петър Берон 1926 г.“ и Президентски клуб  България  организират Втори национален конкурс за хумористичен разказ на тема: „Ако бях шеф……“ Неговата цел е да поощри създаването на стойностни творби в жанра, чрез които да погледнем с усмивка на интересни  ситуации в ежедневието ни.
Конкурсът е явен.

Авторите могат да участват с един непубликуван разказ, чийто обем не трябва да надвишава 9 000 знака.

Ще бъдат присъдени:
  • Първа награда:   500 лева
  • Втора награда:  300 лева
  • Трета награда:  100 лева

Ще се раздадат и поощрителни награди.

Крайният срок за изпращане на творбите е 01.11.2015 г. на адрес: konkurs@senatorbg.com като всеки автор трябва да посочи  трите си имена, адрес  и телефон за връзка.
 Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 24 ноември 2015 г. , в 19.00 ч., гр. София 1000, ул. Гурко 1, Гранд Хотел София.
  По преценка на журито, сполучливите творби ще бъдат включени в сборник.

На ваше място не бихме пропуснали възможността за участие.
Успех на кандидатите, и нека шансовете бъдат винаги на ваша страна!

Четецът