8.10.2015 г.

Стихотворение на седмицата: Жива трева

умират думите на живите
възкръсват думите на мъртвите

Йосип Ости
Превод: