17.09.2015 г.

Стихотворение на седмицата: Не е истинаНе е истина,
не е истина.
Аз ще тръгна
да намеря и теб,
и морето.
Не е истина,
че не зная
къде ви изгубих.
Не е истина -
зная къде е морето,
зная къде си и ти.
Огромното свое
страдание зная.
Тръгвам
да търся
морето.
Наистина тръгвам
да търся морето
и тебе.
С огромното мое
безумие тръгвам.

Иван Пейчев