6.08.2015 г.

Стихотворение на седмицата: Авел и КаинI

Племе на Авел, яж и препивай!
Господ те гледа с любящи очи.

Племе на Каин, в дрипи се свивай
и до смъртта си в калта се влачи.

Племе на Авел, на Серафима
с жертвен тамян гъделичкаш носа.

Племе на Каин — непримиримо, —
твоите мъки безкрайни не са!

Племе на Авел, с пълни хамбари,
с пълни обори живей в благодат;

племе на Каин, псета ли стари
жално в стомасите вият от глад?

Племе на Авел, вечно преяли,
дремете кротко в семеен уют;

племе на Каин, като чакали
в дупките тракате зъби от студ!

Племе на Авел — всичко да ражда!
Твоето злато плоди и деца.

Племе на Каин, все тая жажда,
стига — не гаснат ли ваште сърца?

Племе на Авел, ще опасете
шумата и по дървото накрай!

Племе на Каин, с кръв по нозете,
с гладната челяд се скитай и трай!

II

Племе на Авел, вашите мърши
топлата пръст ще торят — запомни!

Племе на Каин, кой ще довърши
твоята работа в идните дни?

Племе на Авел! Срам, о, проклето —
стигат и сопи за твоите стрели.

Племе на Каин, скачай в небето
и на земята бога хвърли!

Шарл Бодлер
Превод: Кирил Кадийски