30.07.2015 г.

Стихотворение на седмицата: Беше на улицата полутъмноБеше на улицата полутъмно.
Скръцна под стрехата стъкло.

Светлина се промъкна, перде се изви,
сянката падна и под стената се сви.

Щастлив е, който лети със главата надолу -
макар и за миг, всичко за него е ново.

Владислав Ходасевич
Превод: Красимир Симеонов