16.07.2015 г.

Стихотворение на седмицата: Смъртта ще дойде


Смъртта ще дойде и ще има твоите очи -
онази смърт, която винаги е с нас
от сутринта до вечерта, безсънна
и глуха като старо угризение
или като нелеп недъг. Очите ти
ще бъдат като празна дума,
и вик смълчан, и тишина.Така ги виждаш всяка сутрин,
когато върху себе си се свеждаш
във огледалото. Надежда скъпа,
о, в този ден и ние ще узнаем,
че ти си нищото и си живота.
Ще дойде тя със твоите очи.
Ще бъде като отказ от порок,
като да видиш в огледалото
как ражда се едно лице умряло,
като да слушаш сключени уста.
Ще слезем неми във водовъртежа.


Чезаре Павезе
Превод: Владимир Свинтила