2.07.2015 г.

Стихотворение на седмицата: Нещата за докосване ти кимат


Нещата за докосване ти кимат,
завоите те сепват: Запомни -
един ден само да не е подминат,
подарък ще е в бъдните ти дни!
Кой смята придобивките ни земни?
Кой ни отнема вечността, освен
безмилостно изтичащото време?
А обещава утрешния ден?

А с розови надежди ни подлъгва -
завлича ни в бездушната си паст,
докато непрегърнати си тръгват
прегръщаните някога от нас.

Докато и светът на естеството
се свие колкото едно сърце…
Навън поглеждам - в мен расте дърво:
и пада подир птицата перце.

И аз съм дом на всяка своя грижа,
и щом те пазя - щит живее в мен…
Светът, повяхнал в тая есен рижа,
на рамото ми плаче наскърбен.


Райнер Мария Рилке
Превод: Ана Александрова