25.06.2015 г.

Стихотворение на седмицата: Страдание



Болка.
Болко-о!
Болчице…

Александър Геров