18.06.2015 г.

Стихотворение на седмицата: Светът ще стане друг...


Светът ще стане друг
Човекът ще остане тъжен
Додето не намери в себе си добър приятел
Додето не намери в себе си добра приятелка
Додето не намери в себе си поет или дете


Витезслав Незвал
Превод: Григор Ленков