4.06.2015 г.

Стихотворение на седмицата: Любовта ни...

Любовта ни не беше
любов.
Любовта ни, тя беше
раздяла.
Ние просто си тръгнахме,
имаше два пътя.
Ние просто си тръгнахме
и това беше просто
раздяла.
Двата пътя, в които
ние си тръгнахме.
Нямаше нито сълзи,
нямаше даже тъга.
Ние просто се срещнахме
и любовта ни
не беше любов,
любовта ни, тя беше
раздяла.
Любовта ни бе среща —
единствена среща
с два пътя,
единия водеше много далече.


Иван Пейчев