21.05.2015 г.

Стихотворение на седмицата: След мечтите се втурвай...

след мечтите се втурвай
или лозунг ще те затрупа
(техни корени са дърветата
и вятър е вятърът)

на сърцето си вярвай
ако пламнат моретата
(и живей по любов
дори звездите назад да поемат)

миналото почитай
но приветствай бъдното
(и на тази сватба
изтанцувай смъртта си)

забрави този свят
от злодеи и герои
(бог харесва момичета
и земята и утре)

1950

е. е. къмингс
Превод: Манол Пейков