23.04.2015 г.

Стихотворение на седмицата: Сонет LIX


Щом нищо не е ново, щом светът
е стар като ония мироздания
и раждаме сега за стотен път
отдавна вече раждани създания,
то нека върне паметта кръгом
с петстотин кръга онова светило
и ни покаже в някой древен том
едно лице, така добро и мило.
Да знам какво са мислили тогаз
за този образ сложно съвършен.
Пред тях ли сме или са те пред нас,
или светът остава неизменен.

Но знам, че с по-тържествени слова
са славили по-малки божества.

Уилям Шекспир
Превод: Владимир Свинтила