30.04.2015 г.

Стихотворение на седмицата: Малката пловдивска балада


Веднъж в града старинен Пловдив,
далече там,
примря ми в полунощ сърцето.
Това бе всичко.
Трептя зелен и дълъг поглед
далече там,
и влажни устни се смълчаха.
Това бе всичко.
Небето българско искреше
далече там
с безброй съзвездия високи.
Това бе всичко.
По калдъръма тихи стъпки
далече там,
завинаги последни стъпки.
Това бе всичко.
И при тайнствена вратичка
далече там
целунах аз ръката бяла…
Това бе всичко.


Николас Гилен
Превод: Никола Инджов