26.03.2015 г.

Стихотворение на седмицата: Ако


Ако спокойствие запазиш между луди,
които теб за лудостта си обвиняват;
ако би могъл да си вярваш даже,
когато всички в тебе се съмняват;
ако би могъл, мразен, да не мразиш;
да чакаш, в чакане да не изстинеш;
ако би могъл, лъган, да не лъжеш,
без за светец или мъдрец да минеш;

ако, бленувал, на блена си властник;
ако, размислил, с мислите не спираш;
ако посрещнал и успеха, и разгрома,
и двамата измамника презираш;
ако понесъл би лъжци да извращават
и мамят глупавите с твойто слово;
ако видял живота си разсипан,
с останките би го градил отново;

ако, натрупал всичко придобито,
на зар един решиш да го рискуваш
и го загубиш и започнеш отначало,
за загубата си без да прoдумаш;
ако напрегнеш ум, сърце и нерви,
макар че вече всичко в тях без мощ е,

и тъй да се държиш и да не пускаш,
останал само с волята: „Дръж още!“;

ако запазиш добродетел сред тълпите;
естествено държание - със кралете;
ако за хората си нещо - но не много;
ако ни враг, ни свой не би превзел те;
ако се вкопчиш в съдбоносната минута,
без нито миг напразно да изпъдиш -
за теб Земята е и всичко нейно,
и ти - ти, сине мой, Човек ще бъдеш!

Ръдиард Киплинг 
Превод: Цветан Стоянов