11.02.2015 г.

Стихотворение на деня: На Деметра

Как роди се, дръвче, как израсна

в тази стръмна, безводна земя?
Откъде тази кожа прекрасна
и парливи очи на змия?

Откъде тази сигурност строга,
че така, както всичко расте,
ще достигнеш със клонки до бога
и отново ще станеш дете?

Цанко Лалев