8.01.2015 г.

Стихотворение на седмицата: Робата, корабът и обущата


„Какво тъчеш със нишката фина?“

„Роба тъка на Тъгата:
ефирна и мила, ще радва мнозина
със своята роба Тъгата,
ще радва мнозина.“

„Какво строиш с платна дузина?“

„Кораб строя за Тъгата:
ще пори вълните без път и родина
скиталката вечна - Тъгата,
без път и родина.“

„Какво тук шиеш на месечина?“

„Обуща - все за тъгата:
и тиха, и лека, ще чуят малцина
как влиза в дома им Тъгата -
ще бъдат малцина.“Уилям Бътлър Йейтс

Превод: Владимир Трендафилов