27.08.2014 г.

Подчертахме си от: „Алексис Зорбас“ на Никос Казандзакис

Алексис ЗорбасНикос Казандзакис; Ентусиаст, 2013


„Подскочи високо, краката му и ръцете му се превърнаха на криле. Така както го гледах да полита изправен нагоре, над земята, на фона на небето и морето, той ми изглеждаше като някакъв стар архангел – бунтовник. Защото танцът на Зорбас беше изпълнен с предизвикателство, упорство и бунт. Сякаш викаше: „Какво можеш да ми направиш, Всемогъщий? Нищо не можеш да ми направиш; само да ме убиеш. Убий ме, пет пари не давам; изкарах си яда, казах, каквото исках да кажа; сварих и да поиграя хоро и вече не ми трябваш!“
Гледах Зорбас как танцува и за първи път почувствах демоничния бунт на човека да победи тежестта и материята, праотцовското проклятие. Възхищавах се на издържливостта му, на пъргавината му, на гордостта му; долу, върху пясъка, буйните и същевременно изкусни стъпки на Зорбас издълбаваха луциферовската история на човека.“


Цитатът е от книгата „Алексис Зорбас“, Никос Казандзакис. Издателство Ентусиаст, 2013 г.