22.04.2013 г.

На рОбота! (Понеделнишка поезия)

Роботиш
Аз робот/я
Ти робот/иш
Тя/Той роботи
То работи
Ние роботи/м
Вие роботи/те
Те - роботите!

by Danny