15.11.2010 г.

Нека почетем...

" Факт, установен и отбелязан в много истории, е, че душата, способна да извърши най-голямото добро, е способна да извърши и най-голямото зло. Кой би могъл да бъде по-греховен от разпопения свещеник? И кой – по-похотлив от доскорошна девственица? А може би и само така ни се вижда!" из. "Тортила Флет" Дж. Стайнбек

Кога за последно прочетохте нещо на Стайнбек? Не е било скоро? А какво чакате? "Четецът" ви предизвиква...прочетете пак любимата си книга на този автор, потопете се в ролята на някой от героите му, споделете преживяването с нас! Старт =)


by Danny