12.10.2010 г.

New Age?

Бягство от стаята

Сърцето
В асансьора
Пропада
Закачено
за нервите
дълго
о
б
т
я
г
а
н
е
осем етажа
Бързо
п о т р ъ п в а щ о ,
смазано.


автор: Тодор Пеев


by Danny