15.10.2010 г.

Представянето на "FaceБуки" на Любен Дилов- син

Представянето на "FaceБуки"- новата книга на Любен Дилов- син- протече много шеговито и неангажиращо, като, разбира се, това беше и желаната от автора атмосфера. Той разчупи представата за книгата си като я представи като една "искрена" книга, емоционален дневник, в който той събира всичките си постове от Фейсбук в продължение на 1 година. Luben Dilov- junior е групата на Дилов във Фейсбук, която събра близо 17 000 души в "приятелския си кръг". Създателят й дори призна, че вече си е създал виртуални приятели, които не е виждал никога, но кореспонденцията с които се подновява ежедневно.
Авторът представи изданието и показа прозиращите черно-бели снимки в него, направени от фотографката Венета Тилева.На въпроса "Хубаво нещо ли е Фейсбук?", Любен Дилов- син отговори положително. "Фейсбук е алтернативна медия, която компенсира страховете на истинската медия". В тази социална мрежа всеки изразява честното си мнение, провеждат се спорове, дискусии, които продължават да съществуват във времето и дават възможност да се вземе участие в тях по всяко време. "Фейсбук е призрачно място, но в добрия смисъл на думата"- каза Дилов. Там съществуват страници на хора, които вече не са сред нас, което всъщност позволява да получиш "от умрял писмо".
Зададе се и въпрос, отнасящ се до интелигентността на младите, четящи постовете на автора- "Разбират ли те иронията Ви?". На този въпрос Любен Дилов- син отговори първоначално сериозно като каза, че си общува с доста интелигентни хора, които напълно разбират начина му на изказ. После шеговито добави, че също има и хора, смятащи Гогол за модерна руска търсачка в интернет...

By Beni