24.08.2010 г.

***

Избрахте си кумир,
Сега на него се молете.
А аз ще скитам там –
Горд и саможив.
Избрахте си водач,
В краката му паднете.
А аз от тях ще бягам –
Себе си открих.
Избрахте си Отца,
Без смисъла да разберете.
А аз отказах –
Срама от себе си изтрих.
Избрахте си света,
В него ще умрете.
А аз избрах –
С делата да съм вечно жив!

by Danny