19.04.2010 г.

Конкурс за есе „Пролет в Европа” 2010, посветен на Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване

Напиши есе до 300 думи, което да включва 5 ключови думи: готовност, приятелство, съпричастност, толерантност, общност и го изпрати на e-mail: infocentre@evropa.bg или на адрес: София 1000, ул. “Московска” № 9, Информационен център на Европейския съюз, за конкурса “Пролет в Европа" 2010.
Срок за изпращане на есето: 14:30 часа на 5 май 2010;

Провежда се в две възрастови групи: 13-16 години и 17-20 години

Първа награда: по един преносим компютър за победителите от двете възрастови групи
Втора награда: по един външен хард диск драйв за победителите от двете възрастови групи (320 GB)
Трета награда: по един външен хард диск драйв за победителите от двете възрастови групи (250 GB)

Повече информация и формуляр за кандидатстване на интернет страницата на МОН